tezalhaliyikama.com Tezal Hal? Y?kama | 0216 342 2020

tezalhaliyikama.com
Title: Tezal Hal? Y?kama | 0216 342 2020
Keywords: hal? y?kama, Hal? y?kama, ?stanbul hal? y?kama, profesyonel hal? y?kama
Description: Tezal Hal? Y?kama firmas?n?n hal? y?kama ile ilgili teknikleri ve y?ntemleri hakk?nda bilgiler yer almaktad?r. ?stanbul'un bir ?ok semtine hal? y?kama hizmeti vermekteyiz.
tezalhaliyikama.com is ranked 14310215 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,458. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tezalhaliyikama.com has 43% seo score.

tezalhaliyikama.com Information

Website / Domain: tezalhaliyikama.com
Website IP Address: 31.210.124.228
Domain DNS Server: ns2.akwebhostingi.com,ns1.akwebhostingi.com

tezalhaliyikama.com Rank

Alexa Rank: 14310215
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tezalhaliyikama.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,458
Daily Revenue: $23
Monthly Revenue $695
Yearly Revenue: $8,458
Daily Unique Visitors 2,132
Monthly Unique Visitors: 63,960
Yearly Unique Visitors: 778,180

tezalhaliyikama.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 01 Aug 2016 05:16:46 GMT

tezalhaliyikama.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
hal? y?kama 39 8.71%
Hal? y?kama 39 8.71%
?stanbul hal? y?kama 0 0.00%
profesyonel hal? y?kama 4 1.75%

tezalhaliyikama.com Traffic Sources Chart

tezalhaliyikama.com Similar Website

Domain Site Title
serkoiselbiseleri.com.tr Serko ?? Elbiseleri - 0216 5730830
otterkillgolf.com Campbell Hall, NY Golf - The Country Club at Otterkill - 845 427 2020
greenway2020run.com Los Angeles - Greenway 2020 Run 5k/ 10k/ Half-Marathon
grand2020banquetandpartyhall.com Home | Grand 2020 Banquet & Party Hall - Brooklyn, New York
dunkirkpolice.com City of Dunkirk Police Department | 342 Central Ave., City Hall | Dunkirk, New York 14048
2020orbust.org 2020 Or Bust - 2020 Or Bust
rich2020.eu RICH 2020 | Rich 2020
timmins2020.ca Timmins 2020 – Timmins 2020
pessoas2020.pt Pessoas@2020 - Pessoas@2020
2020lifestyles.com 2020 LifeStyles | 2020 Lifestyles

tezalhaliyikama.com Alexa Rank History Chart

tezalhaliyikama.com aleax

tezalhaliyikama.com Html To Plain Text

Tezal Hal? Y?kama | 0216 342 2020 Profesyonel hizmet, H?zl? Servis 0216 342 2020 Anasayfa Perde Temizleme Koltuk Temizleme Kuru Temizleme Hal? Y?kama Referanslar?m?z ?leti?im Hakk?m?zda Ayr?nt?lar Son Güncelleme: 25 May 2016 Tezal Hal? Y?kama 1980'den beri ?stanbul'un bir ?ok il?esine profesyonel hal? y?kama hizmeti vermekteyiz. Mü?teri memnuniyeti ilkesi ile ?al??an firmam?z tecrübeli personeller ile bulundu?unuz yerden ücretsiz olarak hal?lar?n?z? alarak temizlenmi? bir ?ekilde teslim etmektedir. Hal? y?kama sekt?ründe uzun y?llar boyunca kazand???m?z tecrübe ile profesyonel hal? y?kama hizmeti vermekteyiz. üsküdar'da profesyonel hal? y?kayan firmalar aras?nda ilk s?ralarda yer almaktay?z. Kaliteden ?dün vermeden hijyen bir temizlik yapmaktay?z. Her türlü hal?lar?n?z? cinslerine g?re ayr? ayr? y?kamaktay?z. Yine hal?n?n ?e?idine g?re hal? f?r?as? ve hal? ?ampuan? kullanmaktay?z. Hal?lara g?re ?zel hal? ?ampuanlar?m?z mevcuttur. Hal?lar?n?z, ipek olsun veya kilim olsun hatta antika hal?lar?n?z bile hi? bir zarar g?rmeden temiz bir ?ekilde y?kanmaktad?r. "Hal? y?kama" sekt?rü yeni olu?an bir sekt?rdür. K?sa zamanda her semtte bir ?ok hal? y?kama firas? kurulmu?tur. ?stanbul'da 1000'in üzerinde hal? y?kama firmas? mevcuttur. Bu firalar i?inde i?ini iyi yapan oldu?u gibi malesef i?ini k?tüye kullananlar da vard?r. Bu yüzden hal? y?kama firman?z? se?erken iyi tercih yapman?z, firmay? iyi ara?t?rarak karar vermeniz ilerde sorun ya?aman?za engel olacakt?r. Web sitemizde iyi bir hal? y?kama firmas?n?n ?zellikleri, hal? y?kama firmas?n? nas?l se?ece?iniz gibi konularda bilgiler bulunmaktad?r. Bu bilgileri inceledikten sonra hal? y?kataca??n?z firmay? se?mek daha kolay olacakt?r. Tezal Hal? Y?kama firmam?z? her zaman ziyaret edebilir, ?ay?n?z? yudumlarken tesisimiz hakk?nda da bire bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Firmam?z % 100 Garantili hal? y?kama yapmaktad?r. Hal? y?kama i?i profesyonellik isteyen bir i?tir. ?ünkü günümüzün büyük bir b?lümü hal?lar?n üzerinde veya hal?n?n bulundu?u ortamda ge?mektedir. Dolay?s?yla hal?da bulunan zararl? maddeler, bakteriler rahatl?kla vücudumuza temas edebilir. ?yi temizlenmeyen veya zaman?nda temizlenmeyen hal?lar adeta ?evreye mikrop sa?maktad?r. En basitinden hal?n?n üzerinde yürüken dahi ??kan tozlar solunum yolu ile ci?erlerimize gidebilmektedir. Sonu? olarak hal?lar s?k s?k ve profesyonel bir temizlikten ge?melidir. Sa?l???n?z i?in hal?lar?n?z? profesyonel y?kayan hal? y?kama firmalar?n? tercih etmeniz faydan?za olacakt?r. Firmam?z ba?ta üsküdar olmak üzere ?stanbul'un bir ?ok il?esine profesyonel hal? y?kama hizmeti vermektedir. Temiz bir hal? y?katmak istiyorsan?z bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz. üsküdar Hal? Y?kama Firmam?z üsküdar il?esindeki fabrikas?nda % 100 garantili hal? y?kama hizmeti vermektedir. Hal?lar?n?z servis personelimize ge?ti?i andan itibaren garanti alt?ndad?r. Sizlere teslim edilene kadar herhangi bir hasar kar??s?nda an?nda telafi edilmektedir. Bu garantiyi hal? y?kamadaki tecrübemize dayanarak vermekteyiz. Uzun y?llar boyunca hal? temizli?i ile ilgili bir ?ok tecrübemiz oldu. Hangi hal?nan nas?l y?kanmas? gerekti?i konusunda uzman ekibimiz büyük bir tecrübeye sahiptir. üsküdar hal? y?kama firmalar? i?inde ilk s?rada gelen firmam?za hal?lar?n?z? rahatl?kla teslim edebilirsiniz. Tezal hal? y?kama Ayr?nt?lar Son Güncelleme: 25 May 2016 Bahar Geldi Hal? Y?kama Zaman? Bahar?n gelmesi ile birlikte evlerde bir temizlik tela?? ba?lar Anadolu insan?nda. Perdeler y?kan?r, nevresimler - yorganlar y?kan?r havaand?r?l?r derken s?ra hal?lara gelir. Hal?lar di?er e?yalar gibi elde y?kanmaz. Tabiki sokakta y?kanma zaman? da ?oktan geride kald?. ?lk yap?lan yanl?? konu kom?uya sormak tan?d???n?z hal? y?kama firmas? var m? diye. Oysaki interneti kullanmayan ki?i say?s? ?ok az oldu?una g?re internetten ara?t?rma yap?lsa ?ok daha sa?l?kl? olacakt?r. Devam?n? oku... Ayr?nt?lar Son Güncelleme: 25 May 2016 Hal?lar nas?l y?kan?r ? Evlerinizden veya i? yerlerinizden firmam?za gelen hal?lar ilk ?nce kontrolden ge?er. G?zle g?rünen yabanc? maddeler temizlenir. Daha sonra maytlar?n (hal? i?erisindeki bakteriler) derinlemesine temizlendi?i hal? y?kama a?amas?na aktar?l?r. Firmam?zda yün hal?lar?n y?kama i?lemleri makine hal?lar?n?n y?kama i?lemlerinden farkl? yap?lmaktad?r. Devam?n? oku... Ayr?nt?lar Son Güncelleme: 25 May 2016 Hal? Y?kaman?n ?nemi Hal? y?kama evlerimizin vazge?ilmez temizlik i?lemlerinden bir tanesidir. Hal?lar?n?z? rastgele yerlere y?katmaman?z? tavsiye ediyoruz. Hal?lar?n?z s?radan hal? y?kamac?lar taraf?ndan y?kan?rsa veya evde uygulanan yanl?? temizlik i?lemleri sonucu hem sa?l???n?z hem de hal?n?z?n ?mrü a??s?ndan olumsuz sonu?lar ortaya ??kabilir. Devam?n? oku... Hizmet B?lgelerimiz Perde Y?kama Koltuk Y?kama Hal? Y?kaman?n ?nemi Hal?lar Nas?l Y?kan?r Milas Hal?s? Temizleme ?ran Hal?s? Temizleme El Dokuma Hal? y?kama ?agi Hal? Y?kama Step Hal? Y?kama Hal? Temizleme Ucuza Hal? Y?kam?yoruz Hal? Y?kama Teknikleri Yerinde Hal? Y?kama Profesyonel Hal? y?kama üsküdar Hal? Y?kama üsküdarda Hal? Y?kamac? üsküdarda Hal? Temizleme üsküdar Hal? Temizleme K???n Hal? Y?kan?r m?? Adres: Dr. Fahri Atabey Cad. No:112 üsküdar / ?stanbul Tel: 0 216 342 2020 ? 2016 Tezal Hal? Y?kama Web Tasar?m ve Seo Menu Mobil Anasayfa Perde Temizleme Koltuk Temizleme Kuru Temizleme Hal? Y?kama Referanslar?m?z ?leti?im Hakk?m?zda Go Top

tezalhaliyikama.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: TEZALHALIYIKAMA.COM
 Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
 Sponsoring Registrar IANA ID: 303
 Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com
 Referral URL: http://www.publicdomainregistry.com
 Name Server: NS1.ISIMTESCIL.NET
 Name Server: NS2.ISIMTESCIL.NET
 Status: ok https://icann.org/epp#ok
 Updated Date: 15-oct-2015
 Creation Date: 20-oct-2008
 Expiration Date: 20-oct-2016
>>> Last update of whois database: Sat, 14 May 2016 07:59:33 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars